Opole, ul. Strzelecka (pętla autobusowa) – Opole-Malina – Kosorowice – Kamień Śląski – kamieniołomy Kamień Śląski – Kamionek – Otmice – kamieniołomy Otmice – Tarnów Opolski – Walidrogi – Opole-Malina – Opole, ul. Strzelecka (pętla autobusowa)

Trasa prowadzi do jednej z najstarszych i najpiękniejszych miejscowości woj. opolskiego – Kamienia Śląskiego. Jego historia liczy sobie ponad 900 lat, a wzmianki o nim znalazły się w kronice Galla Anonima. W 2012 r. Kamień Śląski otrzymał tytuł Najpiękniejszej Wsi Opolszczyzny. Zobaczymy ślady dawnej historii, księżycowe krajobrazy okolicznych kamieniołomów, a miłośnicy przyrody będą mogli oddać się obserwacji susłów.

Wycieczkę zaczynamy na pętli autobusowej przy ul. Strzeleckiej. Wyjeżdżamy z miasta skręcając w prawo w ul. Groszowicką. Za szkołą skręcamy w lewo o 180° w ul. Podlesie, którą kierujemy się do dzielnicy Malina. Po drodze mijamy stawy, gdzie możemy się ochłodzić w upalny dzień (na jednym ze stawów jest kąpielisko). W Malinie jedziemy ul. Olimpijską aż do głównej ul. Teligi. Tu zaczyna się niebieski szlak rowerowy prowadzący do samego Kamienia Śląskiego. Zgodnie ze szlakiem skręcamy w prawo w ul. Gagarina i wyjeżdżamy polną drogą w kierunku lasu. Po przejechaniu przejazdu kolejowego w lesie skręcamy w lewo. Długa prosta prowadzi nas do wioski Kosorowice. W połowie drogi mijamy duże skrzyżowanie dróg leśnych, przy którym znajduje się pomnik leśniczego Hugo von Ehrensteina. W Kosorowicach wjeżdżamy na asfaltową szosę i przecinamy główną drogę wioski, jadąc prosto. Po ok. 2 km skręcamy w lewo, w polną drogę, jadąc wciąż niebieskim szlakiem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tuż przed zabudowaniami Kamienia Śląskiego zjeżdżamy ze szlaku w lewo, docierając do cmentarza ofiar cholery. Niedaleko za nim znajduje się kamieniołom należący do Kopalni Wapienia Tarnów Opolski. Wracamy do wioski ul. Klasztorną, dojeżdżając do kościoła i sanktuarium św. Jacka. Z Kamienia wyjeżdżamy w kierunku Gogolina, jedziemy ok. 2 km i na wysokości zjazdu do wsi Kamionek skręcamy w prawo, w las. Po ok. 150 metrach docieramy do krawędzi kamieniołomu. Zjeżdżamy do niego szeroką drogą gruntową, którą wiedzie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna. Wracamy tą samą drogą i po wyjechaniu z kamieniołomu kierujemy się prosto do wsi Kamionek. W Kamionku jedziemy ul. Szkolną i kiedy droga skręca w prawo, my kierujemy się w lewo i czarnym szlakiem rowerowym wracamy do Kamienia. Na wysokości lotniska mijamy po lewej łąkę, na której żyją susły. Zaraz za łąką skręcamy w prawo, w drogę dojazdową do sanatorium Sebastianeum. Za sanatorium jedziemy cały czas czarnym szlakiem, najpierw ul. 1 Maja, potem w prawo ul. Św. Jacka i w lewo ul. Wapienną, aż polną drogą wyjedziemy z wioski. Mijamy ponownie kamieniołom Tarnów Opolski, skręcamy w prawo i jadąc wzdłuż torów, dojeżdżamy do Otmic. Przejeżdżamy główną ulicą Otmic, a następnie zjeżdżamy z czarnego szlaku w lewo, w ul. Orzeszkowej. Mijamy kościół po prawej, wyjeżdżamy z wioski i po chwili po lewej stronie widzimy kamieniołom. Objeżdżamy kamieniołom dookoła (dość wyboista droga) i wracamy do wioski, docierając do ul. Torowej, gdzie skręcamy w lewo. Po ok. 200 m dojeżdżamy do grogi równoległej do torów kolejowych (mamy je po lewej stronie), skręcamy w nią w prawo i po ok. 1 km dojeżdżamy do zielonego szlaku rowerowego, którym skręcamy w prawo. Szlak po 100 m skręca w lewo i biegnie wzdłuż torów kolejowych po lewej. Dojeżdżamy nim do Tarnowa Opolskiego (ul. Ogórkowa). Z ul. Ogórkowej skręcamy w lewo w ul. Powstańców Śląskich, która wjeżdża następnie w ul. Dworcową. Tuż przed przejazdem kolejowym skręcamy zgodnie z zielonym szlakiem w ul. Kopernika, jedziemy nią do końca, skręcamy w lewo, w ul. Koraszewskiego aż dojedziemy do skraju lasu. Jedziemy dalej prosto drogą gruntową biegnącą krajem lasu. Po prawej mijamy stadion piłkarski i wyjeżdżamy z Tarnowa. Dojeżdżamy zielonym szlakiem do Walidróg, do drogi krajowej nr 94, skręcamy w lewo i jadąc chodnikiem wzdłuż głównej drogi po ok. 200 m. skręcamy w lewo, w czerwony szlak prowadzący z powrotem do Maliny. Po drodze przecinamy czarny szlak rowerowy, po czym skręcamy w prawo w drugą przecznicę. Przejeżdżamy 600 m i skręcamy w lewo i po ok. 4 km wyjeżdżamy z lasu, docierając z powrotem do niebieskiego szlaku, którym wyjeżdżaliśmy z Maliny. Skręcamy w prawo i wracamy niebieskim szlakiem do Opola, pamiętając, by w Malinie skręcić w prawo w ul. Olimpijską. Wycieczkę kończymy przy tej samej pętli autobusowej, z której startowaliśmy.