Na pograniczu Szombierek i Łagiewnik w Bytomiu, w dolinie Bytomki, trwa rewitalizacja 30 hektarowego terenu – hałdy. Jadąc drogą 925 skręcamy w ulicę Młyn Szombierski. Zaraz po skręceniu parkujemy samochód przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Konwalia. Kierujemy się w stronę jeziorka idąc drewnianym pomostem. Chwilę później naszym oczom ukazują się żwirowe alejki. Wybraliśmy ścieżkę biegnącą przy rzeczce, która zaprowadziła nas na szczyt wzniesienia. Zeszliśmy idąc krętą alejką biegnącą wśród drzew i jeziorek.