mapaDziś postanowiliśmy się wybrać nad malowniczy zalew, który znajduje się w Kaletach. Oprócz pięknej przyrody zobaczyliśmy również dawny pałac myśliwski, który należał do wpaniałego rodu Henckel von Donnersmarck. Został on wybudowany w latach 1860 – 1861 przez hrabiego Guido. W sezonie łowieckim służył on hrabiemu oraz jego gościom jako miejsce rozpoczęcia i zakończenia polowań. W tym miejscu warto zaznaczyć, że najprawdopodobniej w 1900 roku odwiedził to miejsce niemiecki Cesarz Wilhelm II. W dniach 18-20 listopada przebywał w tych rejonach polując na bażanty, czego dowodem jest wpis w księdze pamiątkowej w ówczesnej, pobliskiej karczmie. Podczas II wojny światowej w pałacu została zakwaterowana ukraińską jednostkę SS wraz z jej dowództwem. Niestety już wcześniej wywieziono co cenniejsze meble i przedmioty do Niemiec. Po tym wydarzeniu budynek zatracił charakter obiektu pałacowego. Po zakończeniu wojny zorganizowano tutaj bazę Ośrodka Transportu Leśnego. Na parterze urządzono warsztaty ślusarskie jak również stolarnię. Zabudowano tokarki i inne ciężkie maszyny. Na piętrze były biura oraz noclegownia. Baza została zlikwidowana z końcem 1991 roku. Od 1991 do 2006 r. obiekt wynajmowano firmie remontującej transport ciężki. W 2006 roku pałac wraz z terenem (5 ha) został nabyty przez firmę Elgra sp. z.o.o. z siedzibą w Bytomiu. Obecnie pałac jest w tragicznym stanie i z roku na rok jest co raz gorzej. Nie można do niego wejść, bo teren wokół jest ogrodzony.

Niedaleko palacu można w zagrodzie spotkać prawdziwe dziki.

Zielona stanowi świetna świetną bazę dla rowerzystów, jak również spacerowiczów. Wokół zalewu poprowadzona jest znakowana na zielono ścieżka dydaktyczna Zielona Pętla, która ma 9km długości. W okresie zimowym służy ona również jako trasa narciarstwa biegowego. Spacerując można natrafić na żerowisko bobrów, kaczki, dzięcioły i inne zwierzęta leśne.