Dziś postanowiliśmy zwiedzić niezwykle urokliwe miejsc jakim jest Rezerwat Szachownica, który został utworzony 11 października 1978 roku . Znajduje się on w granicach otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni 12,70 ha. W 2000 roku został włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA, jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk. Do której to należą tereny ważne dla zachowania rzadkich gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych.

Przed wejściem do rezerwatu we wsi Rozalin znajduje się niewielki parking, gdzie zostawiliśmy samochód. Pierwszym miejscem, które postanowiliśmy zwiedzić była jaskinia. Dotarliśmy do niej bez większych problemów idąc praktycznie cały czas prosto od parkingu, aż dotarliśmy do niebieskiego szlaku i dopiero wtedy odbiliśmy w prawo.

Jaskinia Szachownica posiada całkiem spore komory, które powstałe podczas wytapiania się wód lodowca. Wejście do niej jest ogromne, więc nie trudno go przeoczyć. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że owa jaskinia zajmuje drugie w Polsce pod względem liczebności zimowego miejsce hibernacji dziesięciu gatunków nietoperzy. Obiekt nie jest udostępniony do zwiedzania z powodu zagrożenia zawalenia się. Wchodzenie naraża również na śmierć zwierzęta mieszkające w jaskini, które objęte są ochroną.

Ochronie podlega także wapienne wzniesienie Krzemiennej Góry, które jest porośnięte przez las należący do zbiorowiska o nazwie kwaśna buczyna niżowa.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy ruiny zamku w Dankowie oraz zabytkowy kościół. Pierwsze wzmianki o tej małej miejscowości datowane są na rok 1217, kiedy to pomiędzy księciem krakowskim Leszkiem Białym i księciem śląskim Henrykiem I Brodatym dotyczący wzajemnej pomocy w przypadku zagrożenia ziem jednego z nich ( dopiero rok póżniej w Sądowlu dołączył do nich książę wielkopolski Władysław III Laskonogi).

Historia powstania samego zamku sięga XV wieku, a w 1632 roku został on przebudowany i wzmocniony przez Stanisława Warszyckiego. Niestety został on zniszczony w okresie zaborów. W XVI wieku w obrębie fortyfikacji zbudowano kościół, który został przebudowany w latach 1630-1650. Do dnia dzisiejszego zachowały się bastionowe umocnienia, ślady fos i resztki murów domu mieszkalnego.