góra sw annyNaszą wędrówkę rozpoczynamy spod Domu Pielgrzyma. Stąd udaliśmy się do Bazyliki pod wezwaniem św. Anny Samotrzeciej wraz z Rajskim Placem. Jest ona wybudowana w stylu gotycko-barokowym, jednakże dają się w niej zauważyć elementy stylu renesansowego. Na ołtarzu można podziwiaćfigurkę św. Anny. Na suficie widnieją liczne malowidła przedstawiające sceny z jej życia. Następnie udaliśmy się do groty Lurdzkiej a stamtąd na Kalwarię składającą się z 37 kapliczek i 3 kościołów. Na zakończenie odwiedziliśmy Rezerwat Geologiczny i Amfiteatr, który jest jednym z największych w Europie.