dolinykrakowskieWycieczke zaczeliśmy od Wąwozu Bolechowickiego. Znaj­duje się on na pół­nocny zachód od Kra­kowa w gmi­nie Zabie­rzów. Weszliśmy do niego poprzez Bramę Bole­cho­wicką, czyli dwie 30 metrowe skały wapienne osa­dzone na prze­ciw­nych zbo­czach. Warto wejść na zbo­cze lewego filara, aby popodzi­wiać przepiękne widoki. Idąc dalej doliną natknęliśmy się na wodospad. W końcu żółty szlak doprowadził nas do Doliny Będkowskiej. Idąc jej dnem, podziwialiśmy ciekawe formy skalne, które ukształ­to­wały się przez setki tysięcy lat w oko­licz­nych wapieniach. Dnem doliny pły­nie potok, który two­rzy naj­więk­szy na Jurze Kra­kow­sko-Częskochowskiej wodo­spad zwany „Szum”. Zmieniamy szlak z żółtego na niebieski i dochodzimy do Źródła Będkówki. Pnąc się niemal pionowo w górę doszliśmy do Jaskini nad Źródłem. W tej dzikiej jaskini znaleźdź można mnóstwo nietoperzy. Zielonym szlakiem wróciliśmy do Doliny Bolechowickiej.